Pedagogisch klimaat

We vinden het belangrijk iedere leerling goed te zien en zorgen ervoor dat kinderen ook zichzelf gaan laten zien. Dat is voorwaarde voor hun ontwikkeling
Wij willen een pedagogisch klimaat scheppen waarin saamhorigheid, onderling begrip en verdraagzaamheid centraal staan. Pesten en ander negatief gedrag wordt niet getolereerd. We willen dat iedereen zich op onze school prettig en veilig voelt.  
Een sociaal veilige omgeving is een omgeving waarin kinderen zich thuis voelen en waarin effectief en plezierig wordt samengewerkt. Kinderen komen tot ontwikkeling in een omgeving waarin ze zich veilig voelen. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, heb je positieve verwachtingen van elkaar en werk je samen. Er is duidelijkheid over wat je van elkaar mag verwachten en ook over wat er van jou verwacht wordt. 
In een veilig schoolklimaat bestaan afspraken, regels en grenzen. We spannen ons in om dat veilige schoolklimaat te creëren en schoolregels helpen ons daarbij.  

Op De Vrijheit staan de volgende afspraken centraal: 
We zijn aardig voor elkaar. 
We luisteren naar elkaar en laten een ander uitspreken. 
We zorgen goed voor de spullen van onszelf en van een ander. 
We werken zachtjes. 
In de klas en de gang zijn we rustig; buiten kunnen we rennen.