Schoolgids


In de schoolgids kunt u veel informatie over onze school vinden. De gids kunt u downloaden op deze website en ook vinden via Vensters PO. De gids wordt jaarlijks aangepast en inhoudelijke wijzigingen worden altijd voorgelegd aan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.  

Nieuwsgierig en onderzoekend