Schoolgids


In de schoolgids kunt u veel informatie over onze school vinden. De gids kunt u downloaden op deze website en ook vinden via Vensters PO. De gids wordt jaarlijks aangepast en inhoudelijke wijzigingen worden altijd voorgelegd aan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.  
Download: 
Info gids kleuters
Schoolgids 2020-2021
Praktische informatie van A tot Z .pdf
Nieuwsgierig en onderzoekend