We vinden een goede samenwerking tussen ouders en school belangrijk. Samen dragen we bij aan het welbevinden en een goede ontwikkeling van de kinderen. We informeren u over de groei van uw kind(eren) en zaken die op school spelen. We vinden het fijn als u ons ook van belangrijke zaken die thuis spelen op de hoogte houdt. 

Er zijn formele momenten waarop er contact is. In het begin van het jaar is er een informatieavond. Later zijn er momenten waarop u kunt kijken in de klas en ook zijn er in ieder geval twee keer per jaar oudergesprekken waarvoor u uitgenodigd wordt. In deze gesprekken worden ook de resultaten van uw kind(eren) besproken. 

We nodigen u van harte uit om een afspraak te maken of gewoon langs te komen als er zaken zijn waarover u zich zorgen maakt of als er iets voor u niet duidelijk is. Het is jammer als zaken niet bij ons terecht komen. Iets oplossen lukt echt alleen als u het komt bespreken.
Verdere informatie krijgt u ook via de maandelijkse nieuwsbrief of via de Klasbord ouderapp. Op deze website kunt u allerlei documenten met belangrijke informatie downloaden.