Educatief partnerschap 

Wij leren de kinderen niet alleen taal en rekenen maar nemen ook onze rol in de totale ontwikkeling van kinderen serieus. Daarin werken we samen met de ouders. Educatief partnerschap houdt voor ons in dat we samen met de ouders optimale omstandigheden creëren voor de ontwikkeling en het leren van de kinderen. Daarvoor gaan we met elkaar in gesprek en werken we samen.