Schooltijden


Onze school werkt met een continurooster. De schooltijden zijn:
maandag tot en met vrijdag: 8.30 uur- 14.00 uur
Tien minuten voor het begin van de lessen gaan de schoolduren open en kunnen de kinderen naar binnen. We willen echt om half negen beginnen en gaan ervan uit dat alle ouders de school op tijd verlaten. Als u nog iets te vragen of te melden heeft verzoeken wij u dat voor die tijd te doen. Als u meer tijd nodig heeft is het beter een afspraak te maken met de leerkracht na schooltijd.