Kwaliteitszorg

Op De Vrijheit werken we er systematisch aan de kwaliteit te verbeteren. Dus vragen we ons steeds af of we de juiste dingen doen en goede doelen stellen, of we die dingen ook goed doen en de gestelde doelen behalen en hoe we het wellicht nog beter kunnen. Ieder jaar proberen we ons weer opnieuw verder te verbeteren.  
We zijn een kleine professionele organisatie die innoveert, opbrengstgericht werkt en de kwaliteit bewaakt.  Daarin neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid.  
 
Wij volgen de leerlingen, de groepen en de school planmatig en systematisch. We nemen methodetoetsen af, we observeren onze leerlingen, we volgen de leerlingen met het CITO leerlingvolgsysteem (een onafhankelijk leerlingvolgsysteem) en op sociaal emotioneel gebied volgen we de leerlingen met SCOL. Alle gegevens en resultaten worden geanalyseerd en gebruikt om ons onderwijs weer verder vorm te geven. Aan het eind van de school in groep 8 wordt de IEP als eindtoets afgenomen.