Onze missie en visie 


Kinderen komen naar onze school om te leren. Daarom is onze school er! We zetten ons in voor eigentijds basisonderwijs voor ieder kind. We willen dat ieder kind zich in een veilige, inspirerende omgeving optimaal ontwikkelt. Die veilige omgeving is een omgeving waarin kinderen zich thuis voelen en waarin effectief en plezierig wordt samengewerkt. 
Alle kinderen zijn verschillend, maar delen wel dezelfde psychologische basisbehoeften; autonomie, competentie en relatie. Op onze school realiseren we ons dat we een belangrijke rol hebben in het vervullen van deze behoeften. Door te werken aan goede relaties ondersteunen we de behoefte aan verbondenheid. Door te zorgen voor een veilige leeromgeving waarin duidelijke regels en afspraken zijn en we voldoende afstemmen en ondersteuning bieden, borgen wij de behoefte aan competentie. Door leerlingen inspraak te geven, keuzes te bieden en door te bespreken waarom iets belangrijk is om te leren en samen doelen te stellen, komen we tegemoet aan de behoefte aan autonomie. 
Belangrijke kernwoorden zijn ook 
Kindgericht, toekomstgericht en eigentijds 
Nieuwsgierig en onderzoekend